بزرگترین تصفیه خانه های جهان

بزرگترین تصفیه خانه های جهان

بزرگترین تصفیه خانه های جهان

 

1- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب بازیابی آب Stinckey ،شیکاگو ،ایالات متحده

تصفیه خانه آب

 

2- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Deer Island ،بوستون، ایالات متحده

تصفیه خانه آب

 

3- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب دیترویت، ایالات متحده

تصفیه خانه آب

 

4- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Bailonggang، شانگهای

تصفیه خانه آب

5- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Stonecutters Island، هنگ کنگ

تصفیه خانه آب

 

6- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Hyperion، لس آنجلس، ایالات متحده

تصفیه خانه آب

 

7- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Gabal el Asfar، قاهره، مصر

تصفیه خانه آب

 

8- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه فاضلاب Seine Aval، پاریس، فرانسه

تصفیه خانه آب

 

9- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، مرکز بازیابی آب Morigasakal، توکیو، ژاپن

تصفیه خانه آب

 

10- بزرگترین تصفیه خانه های جهان، تصفیه خانه پیشرفته فاضلاب Blue Plains، واشینگتون دی سی، ایالات متحده

تصفیه خانه آب

به اشتراک گذاری این مطلب