اتمام پروژه تصفیه آب چاه مجتمع اردکان

تصفیه آب
تصفیه آب

اتمام پروژه تصفیه آب چاه مجتمع اردکان

اتمام پروژه تصفیه آب چاه مجتمع اردکان

در تاریخ دوازدهم آبانماه 1395 نصب و راه اندازی پروژه تصفیه آب چاه مجتمع اردکان – اسکام با ظرفیت 1670 متر مکعب در ساعت با همت و تلاش شبانه روزی مهندسین و عوامل اجرایی شرکت آبسان زلال به اتمام رسید. بعد از چند ماه کوشش بی وقفه و شبانه روزی پروژه در موعد مقرر به کارفرمای محترم تحویل داده شد.

تشکر ویژه از تمامی عوامل اجرایی مستقر در پروژه و دفتر مرکزی آبسان زلال  …