تصفیه آب

تصفیه آب

تصفیه آب

تصفیه آب

تصفیه آب مهمترین دستاورد بشر در قرن بیستم در جهت حفظ و اعتلای بهداشت عمومی به شمار می رود. بسیاری از روشهای تصفیه آب که امروزه در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، صدها و گاه هزارها سال است که بکار می روند. با این حال روشهای جدیدتر تصفیه نظیراسمز معکوس استفاده از کربن فعال و غیره نیز در بسیاری تصفیه خانه های مدرن مورد بهره برداری قرار گرفته اند. چنین روشهای نوینی با کشف آلودگی های جدید و پیچیده تر در آب بیش از پیش مورد توجه قرار خواهندگرفت.

تصفیه آب

امروزه حکومتهای کشورهای صنعتی و پیشرفته میلیاردها دلار صرف مدیریت پسابهای صنعتی و ابداع روشهایی جهت تولید ضایعات بی خطر برای محیط زیست می نمایند. بدین ترتیب حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی های بیشتر و پیچیده تر و استفاده از تکنولوژی مدرن در جهت بهینه نمودن تصفیه آب از دستاوردهای بشر درآینده خواهد بود.

سیستم تصفیه آب اسمز معکوس باید بر روی یک پایه با سطح چهار گوش و ارتفاع حداقل 4 اینچ با شیب مناسب برای تخلیه آب از سطح اصلی نصب شود. پیشنهاد می‌شود که تزریق ماده شیمیایی دور از محل نصب سیستم اسمز معکوس انجام شود، زیرا احتمال آلودگی شیمیایی در محوطه تانک ذخیره سازی مواد شیمیایی و پمپهای تزریق وجود دارد.

اگر سیستم اسمز معکوس در فضای باز نصب شده ، باید سطح آن توسط یک سایبان محافظت شود به طوری که نور مستقیم خورشید با هیچ یک از قسمتهای اسمز معکوس تماس نداشته باشد، حتی اگر به دلیل تغییر در زاویه تابش خورشید این مسئله در بعضی از فصول سال اتفاق بیفتد. این محافظت موجب کاهش میزان اضمحلال اجزای سیستم تصفیه آب بر اثر اشعه فوق بنفش و همچنین ، موجب کاهش مقدار گرمای جذب شده از سیستم ، در زمانی که از سرویس خارج است ، می‌شود.

هماهنگی برای راه اندازی

هنگام راه­ اندازی یک سیستم جدید تصفیه آب ، زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. غالباً نمایندگان کارخانه‌ها، با محدودیت زمانی برای راه اندازی مواجه می شوند. هماهنگی صحیح در مورد اتفاقات احتمالی حین راه اندازی موجب می‌شود که هر کس به بهترین نحو ممکن از زمان استفاده کند.
باید طوری برنامه­ ریزی شود که بعد از راه­ اندازی اسمز معکوس ، سیستم برای همیشه در سرویس باشد. متأسفانه در مورد سیستمهای جدید مرسوم است که بعد از راه اندازی برای مدت طولانی سیستم در سرویس قرار نمی گیرد، زیرا سیستم، آمادگی لازم برای مصرف آب را ندارد. ممکن است بلافاصله بعد از راه اندازی مقدماتی نیاز به پر کردن سیستم اسمز معکوس با یک محلول بیواستاتیک باشد.

در هنگام راه اندازی، باید از وجود تمام وسایل مورد نیاز و در دسترس بودن آنها اطمینان حاصل نمود. نماینده کارخانه سازنده باید لیستی از وسایل مورد نیاز در هنگام راه اندازی را تهیه کند. این وسایل شامل فیلتر فشنگی، محتویات درونی فیلترها، مواد شیمیایی جهت تزریق به سیستم اسمز معکوس و واشر آلات است.

تست نشتی

سیستم تصفیه آب باید تحت فشار قرار گیرد تا نشتی­های اتصالات آن مشخص شود. این کار باید قبل از راه‌اندازی صورت گیرد. معمولاً تعداد کمی نشتی وجود دارد که باید قبل از راه اندازی گرفته شود و این کار احتیاج به زمان دارد.

اتصالات الکتریکی

قبل از راه اندازی، اتصالات الکتریکی باید به طور دائم نصب شوند. این کار شامل تمام اتصالات بازشده، کلیدها و تابلوهای برق می‌شود زمان زیادی باید صرف شود تا اتصالات موقت برقرار شوند و علاوه بر این خطرناک هم هست.

ضدعفونی سیستم

ابتدا غشاءها را باید از سیستم پیش تصفیه و لوله­ های توزیع جریان آب ایزوله نمود و تمام اینها باید ضدعفونی شوند. این کار با استفاده از ppm 200 محلول کلر آزاد ، 10% محلول پراکسید هیدروژن، یا ppm 400 اسید پراستیک ( همچنین شامل ppm 2000 پراکسید هیدروژن ) قابل انجام است (توجه: ضد عفونی سیستم تصفیه آب یا تجهیزات پیش تصفیه با کلر آزاد، برای غشاء پلی آمید توصیه نمی‌شود، حتی اگر هنوز المنتهای نو نصب نشده باشند. کلر آزاد توسط اجزای پلاستیکی سیستم جذب می‌شود. باید قبل از نصب المنتهای نو، سیستم به مدت طولانی با آب شستشو شود.)

فیلترهای میانی باید ضد عفونی شوند و فیلترهای کربنی و بسترهای تعویض یونی از این قاعده مستثنا هستند. اگر قبلاً رزین در داخل بسترهای تعویض یونی و کربن فعال شده در داخل فیلترهای کربنی ریخته شده است، باید دقت کرد که ماده ضد عفونی کننده با این بسترها و با سیستم تصفیه آب تماس پیدا نکند.

فیلتر های میانی

قبل از راه اندازی سیستم تصفیه آب، تجهیزات پیش تصفیه بالا دستی باید برای تأمین آب مورد نیاز آماده باشند. باید شن در داخل فیلترهای میانی ریخته شود و شستشوی معکوس انجام گیرد و کارتریج فیلترها در داخل محفظه فیلتر نصب شوند.
قبل از انجام این کار، دبی سنجها و اُریفیسها باید بازدید شوند و درصورت نیاز، کالیبره شوند. هنگام تخلیه شن در داخل فیلتر، بهتر است که نیمی از فیلتر با آب پر شود. این کار موجب جلوگیری از خرد شدن شنها و تولید گرد و غبار می‌شود. حتی با این وجود، هنگام تخلیه شن در داخل فیلتر بهتر است که از دستگاه تنفسی استفاده شود. اگر نیاز به رفتن در داخل تانک است، باید نکات ایمنی در این زمینه رعایت شود.

مقدار تخلیه در داخل تانک باید دقیق باشد و بر اساس نظر سازنده صورت پذیرد و اغلب مشخصات کیسه­ های محتوی ذرات داخل بستر، خوانا نیستند. قبل از تخلیه این کیسه‌ها در داخل تانک یا فیلتر، هر گونه تناقصی باید مشخص شود.
محتویات بعد از ریختن در داخل بستر، باید چندین بار شستشوی معکوس شوند. حداقل 5 مرتبه شستشوی معکوس پیشنهاد می‌شود مگر اینکه نظر سازنده چیز دیگری باشد. اندازه گ­یری شاخص حجمی لجن (SDI) مشخص می‌کند که کیفیت آب خروجی فیلتر، بهتر از آب ورودی به آن است. بعد از انجام این تست ، فیلتر 5 میکرونی مورد استفاده در این آزمایش باید بازدید ظاهری شود و اگر ذرات لجن بر روی آن مشاهده شد، فیلترهای میانی باید بیشتر شستشو شده و یا شستشوی معکوس ، مجدداً انجام گیرد.

محفظه فیلترهای فشنگی

محفظه داخلی فیلترهای فشنگی باید قبل از نصب فیلترهای نو، شستشو شوند. قبل از باز کردن درب محفظه باید فشار زدایی آن صورت گیرد. فیلتر پس از اینکه به مدت چندین ساعت در سرویس بود، باید از سرویس خارج شود و فیلترها مورد بازرسی قرار گیرند . اگر مقدار لجن در بالا دست فیلترهای فشنگی زیاد است، شستشوی معکوس فیلترهای شنی باید بیشتر انجام شود. باید دقت کرد که تمام آب از داخل فیلتر های فشنگی عبور کند و هیچ گونه مسیر جانبی وجود نداشته باشد. آب بندی محفظه فیلترها باید به طور کامل صورت گیرد.

تست آب خروجی از فیلتر های فشنگی باید قبل از راه اندازی سیستم تصفیه آب انجام شود. از آنجا که این آب به عنوان آب خوراک پمپ فشار قوی محسوب می‌شود. میزان لجن آب باید متناسب با نظریه سازنده باشد . اگر SDI بالا باشد، باید قبل از اینکه سیستم اسمز معکوس راه اندازی شود، مشکل برطرف گردد.

پمپهای تزریق مواد شیمیایی

برای رقیق کردن مواد شیمیایی مورد نظر، باید مقدار معینی آب خالص به تانک تزریق مواد شیمیایی اضافه شود. به خاطر اینکه سیستم اسمز معکوس هنوز راه اندازی نشده است، ممکن است تهیه آب خالص برای پر کردن تانک در دسترس نباشد.
قبل از اضافه کردن ماده شیمیایی به تانک، پمپ تزریق باید با آب تست شود. برای کمک به تست پمپ، مسیر مکش پمپ باید توسط پرسنل از آب پر شود. با کاهش فشار در خط لوله اصلی ( با قطع آب در بالادست)، یا با جداکردن لوله خروجی پمپ از لوله اصلی ، فشار برگشتی در لوله خروجی به حداقل ممکن کاهش می یابد. در محل تزریق باید یک شیر یکطرفه نصب شود تا از برگشت آب به داخل مسیر تزریق جلوگیری شود. بعد از اینکه مسیر ورودی و خروجی پمپ، پر از آب شد و پمپ در سرویس قرار گرفت، می‌توان ماده شیمیایی را به تانک اضافه نمود.

برداشتن المنتهای حلزونی کهنه

قبل از نصب المنتهای نو در داخل محفظه المنت سیستم اسمز معکوس ، المنتهای کهنه باید بیرون کشیده شوند. اگر مشکل بیولوژیکی در سیستم وجود نداشته باشد، به راحتی می‌توان از سمت ورود آب خوراک، المنتهای نو را در داخل محفظه المنت قرار داد تا از سمت دیگر، المنتهای کهنه بیرون کشیده شوند.
درصورت وجود گرفتگی بیولوژیکی در سیستم تصفیه آب ، باید بعد از تخلیه المنتهای کهنه و قبل از نصب المنتهای نو، محفظه­ های المنت و لوله‌ها را ضد عفونی کرد. در این حالت، سیستم، توسط یک بایوساید قوی ضد عفونی می‌شود، بدون این که به غشاء آسیبی وارد شود. این کار سرعت کلنی شدن مجدد باکتری در غشاءهای نو را کاهش می‌دهد.

المنتهای کهنه را می‌توان با فشار آب از داخل محفظه المنت خارج کرد. برای این کار، نیاز است که درپوش سمت آب محصول باز شود و آب با فشار کم از سمت خوراک به داخل محفظه المنت فرستاده شود.
هرگونه رسوب و یا گرفتگی بر روی سطح لوله و محفظه المنت باید تمیز شود. اگر رسوب و یا گرفتگی، سنگین باشد، باید هنگام شستشو، دمای آب زیاد باشد. بدون وجود غشاء در سیستم، دمای آب را تا F 140 می‌توان افزایش داد تا لوله‌ها و محفظه های المنت تمیز شوند .

کالیبراسیون وسایل ابزار دقیق

درصورت امکان، تمام وسایل ابزار دقیق باید کالیبره شوند. اگر المنتهای حلزونی نو هنوز در داخل محفظه المنت نصب نشده اند، بهتر است که دبی سنجها کالیبره شوند. تمام فشار سنج ، دماسنج، هدایت سنج و pH مترها باید کالیبره شوند.

نصب المنتهای نو

المنتهای نو ممکن است فاقد واشر آب بندی آب دور ریز و واشر حلقوی (O-ring) باشند. (این واشر در داخل رابط بین دو المنت نصب می‌شود) اگر چه ممکن است در هر دو طرف المنت، محلی برای نصب واشر آب بندی آب دور ریز وجود داشته باشد ولی استفاده از این واشر در یک طرف المنت، کافی به نظر می‌رسد. این واشر در شکاف موجود در سمت آب خوراک که به همین منظور تعبیه شده است، نصب می‌شود و باید از ورود آب به سمت داخلی محفظه المنت جلوگیری کند.

واشر آب بندی آب دور ریز باید روانکاری شود. گلیسیرین برای روانکاری واشر آب بندی آب دور ریز و واشر نصب شده در رابط داخلی بین دو المنت پیشنهاد می‌شود. گلیسیرین کاملاً در آب محلول است، به این معنا که بطور کامل توسط آب شستشو می‌شود. متأسفانه استفاده از گلیسیرین موجب می‌شود که برداشتن المنتها هنگام تعویض آنها به سختی انجام گیرد. همچنین احتمال پاره شدن واشر حلقوی پس از شسته شدن گلیسیرین وجود دارد . اگر از گریس سیلیکون استفاده می‌شود، مقدار مصرف باید بسیار ناچیز باشد، چون این ماده موجب گرفتگی المنتها می‌شود. همچنین برای روانکاری نباید از مایع ظرفشویی استفاده کرد، چون موجب متورم شدن واشرها می‌شود.

المنتها باید در یک جهت و از سمت آب خوراک در داخل محفظه المنت قرار گیرند. باید دقت کرد که شماره سریال المنت و محل نصب آن در داخل محفظه المنت ثبت شود. نصب المنتها باید به آرامی انجام گیرد و توجه شود که جهت واشر آب بندی آب دور ریز، درست باشد و تمام واشرهای مربوط به رابطها به طور صحیح نصب شده باشند. اشتباه در نصب المنتها ، موجب تأثیر در کارآیی سیستم می‌شود و اصلاح آن به زمان نیاز دارد.

درپوش بالا دست محفظه­های المنت باید قبل از درپوش پایین دست نصب شود. قبل از نصب درپوش، هم محوری شاهراه آب محصول با رابطهای آن باید صورت گیرد.

در جهت درپوش پایین دستی باید به المنتها فشار وارد کرد. قبل از بستن درپوش بالا دستی، باید شیمز گذاری کرد تا از حرکت المنتها در داخل محفظه المنت جلوگیری شود. شیمز گذاری ، نصب لایه نازکی از یک لوله پلاستیکی در گرداگرد قسمت خارجی رابطهای درپوش انتهایی است تا از هر گونه لغزش بین المنت و درپوش انتهایی جلوگیری شود.

پر کردن سیستم

بعد از نصب المنتهای نو، سیستم تصفیه آب باید پر از آب شود. هنوز نباید از پمپ فشار قوی استفاده نمود. ابتدا باید پمپ فشار ضعیف استارت شود و نشتیهای موجود گرفته شوند. سپس باید سیستم مورد بررسی قرار گیرد تا احیاناً شیری به طور سهوی بسته نباشد. جریان آب باید در لوله­ های آب محول و آب دور ریز وجود داشته باشد. فشار آب محصول در این حالت، ناچیز خواهد بود .

بررسی جهت چرخش پمپ فشار قوی

اگر هیچ گونه نشتی در سیستم تصفیه آب وجود ندارد، جهت پمپ فشار قوی باید بررسی شود. بعد از اینکه سیستم پر از آب شد، پمپ فشار قوی باید استارت شود. جهت چرخش پمپ معمولاً بر روی آن علامت زده شده است. با وجود فن خنک کننده بر روی پمپ، امکان دیدن جهت چرخش پمپ مشکل است . اگر جهت چرخش ، اشتباه باشد، پمپ به جای سه فاز با یک فاز کار می‌کند. اگر جهت چرخش پمپ اشتباه باشد، فشار خروجی پمپ ناچیز خواهد بود . به عنوان مثال، این فشار تقریباً نیمی از فشار پمپ در حالتی است که جهت چرخش آن صحیح باشد.

راه اندازی سیستم

همه چیز برای راه اندازی سیستم تصفیه آب مهیا است. اگر در مسیر خروجی پمپ، شیر فشار شکن قرار دارد، باید قبل از استارت پمپ، شیر نیمه باز باشد. به محض استارت پمپ فشار قوی، باید شیر فشارشکن آب دور ریز برای تخلیه دبی آب مورد نظر تنظیم شود. میزان دبی آب دور ریز هنگام راه اندازی باید مقداری بیشتر از میزان طراحی باشد تا سیستم، پایدار شود. اکنون می‌توان شیر نصب شده در مسیر خروجی پمپ را برای فشار مورد نظر تنظیم کرد. این تنظیم در دبی آب دور ریز تأثیر خواهد گذاشت، به طوری که تنظیم شیر فشار شکن آب دور ریز هم باید انجام شود. اگر سسیتم، فاقد شیر فشار شکن پمپ است، هنگام راه اندازی، فقط باید شیر آب دور ریز تنظیم شود.

همین که دبی آب در محدود مورد نظر، حالت ثابت به خود گرفت، غلظت تزریق مواد شیمیایی باید اندازه­ گیری شود. با تزریق اسید ، pH آب خوراک باید اندازه گیری شود. تنظیم پمپ تزریق اسید و کالیبره pH متر باید انجام شود .

اگر در سیستم از غشاء پلی آمید استفاده شده، غلظت کلر آزاد و غلظت کلر محلول باید اندازه­گیری شود . اگر غلظت ناچیزی از این دو، در آب خوراک وجود داشته باشد، تا زمانی که بایوساید در آب وجود نداشته باشد، سیستم باید از سرویس خارج شود. ممکن است که میزان تزریق پمپ بایوساید کم باشد و یا غلظت آن در تانک به حد کافی نباشد. اگر از فیلترهای کربن فعال شده به عنوان عامل احیا کننده استفاده می‌شود باید مراقب بود که حتی مقدار اندکی آب، از مسیر جانبی عبور نکند و حتماً تمام آب با فیلتر تماس داشته باشد و از داخل آن عبور کند.

جمع آوری داده‌ها

بعد از 30 دقیقه که از راه اندازی سیستم گذشت و سیستم اسمز معکوس ، حالت پایدار به خود گرفت باید پارامترهایی نظیر دبی آب محصول و غلظت آن و فشار های بین مراحل، اندازه­ گیری و ثبت شوند. اگر نسبت به دقت هر یک از پارامترها، تردید وجود دارد، باید مجدداً کالیبره شود. اگر دبی و غلظت آب محصول هریک از محفظه­های المنت متناقص باشد، دلیل آن باید تشخیص داده شود و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

اگر غلظت املاح در آب محصول یک محفظه المنت بیش از مقدار پیش بینی شده باشد ، باید از تمام المنتهای آن محفظه نمونه‌گیری شود تا مشخص شود که کدام المنت دچار مشکل است . هنگام راه اندازی سیستم ممکن است واشرهای نصب شده در رابطها پاره شوند و ممکن است نیاز به شیمز گذاری باشد تا از حرکت المنت جلوگیری شود. غالباً المنتی در سیستم وجود دارد که کارآیی آن براساس مشخصات سازنده نمی­باشد و در این صورت باید تعویض شود .

با انجام هر گونه اقدام اصلاحی بر روی سیستم، پارامترها باید مجدداً ثبت شوند. از پارامترهای نهایی باید دو نسخه کپی تهیه کرد و آنها را در بایگانی واحد نگهداری کرد. یک نسخه از کپی باید برای سازنده غشاء و دیگری برای سازنده سیستم فرستاده شود. در صورت بروز اشکال در سیستم ، این پارامترها برای مقایسه مورد استفاده قرار می گیرند.

به اشتراک گذاری این مطلب