حضور آبسان زلال در سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

آبسان زلال آب شیرین کن
آبسان زلال اسمز معکوس
آبسان زلال آب شیرین کن صنعتی

حضور آبسان زلال در سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

حضور آبسان زلال در سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران، امسال نیز از 24 تا 27 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید، شرکت آبسان زلال همانند سال های قبل حضوری فعال و پویا در این نمایشگاه داشت، که با حضور مدعوین و بازدید کنندگان گرامی میسر گردید.

سپاسگزار حضور سبز همه شما عزیزان هستیم…