اتمام پروژه آب دمین فولاد مبارکه

آب شیرین کن

اتمام پروژه آب دمین فولاد مبارکه

اتمام پروژه آب دمین فولاد مبارکه جهت تامین آب خالص به ظرفیت۵٠٠ متر مکعب در ساعت