تصفیه خانه های آب تهران

تصفیه خانه آب

تصفیه خانه های آب تهران

تصفیه خانه های آب تهران

تصفیه خانه آب شماره یک (جلالیه)، تصفیه خانه آب شماره یک (جلالیه) از قدیمی ترین تصفیه خانه های آب ایران واقع در ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان دکتر فاطمی و خیابان حجاب می باشد. مطالعه و عملیات اجرائی آن از اواخر دهه ١٣٢٠ شروع و در نیمه اول سال ١٣٣۴ هجری شمسی به بهره برداری رسیده است.

تصفیه خانه

منبع تامین آب این تصفیه خانه آب رودخانه کرج از ایستگاه آبگیر بیلقان و سد طالقان است.

آب خام بعد از حذف شن و ماسه و شاخه و برگهای بزرگ و انجام کلرزنی مقدماتی در آبگیر توسط دو خط لوله فولادی به قطر ١٠٠٠ میلیمتر و بطول ۴٠ کیلومتر بصورت ثقلی به تصفیه خانه انتقال می یابد.

 

مشاور سر الکساندر گیپ
طراح و پیمانکار  شرکت دگرمونت فرانسه
سال بهره برداری ١٣٣۴
ظرفیت طراحی  ٧/٢ مترمکعب در ثانیه
نوع زلال سازها  اکسیلاتور
نوع صافی ْGravity Rapid Sand
  ماده منعقد کننده کلرورفریک
ماده تنظیم کنندهpH  شیرآهک
ماده ضدعفونی کننده  کلر

 

تصفیه خانه آب شماره دو  (کن)

تصفیه خانه

بزرگترین تصفیه خانه آب ایران واقع در منطقه غرب تهران (شهرزیبا) شامل دو بخش است که در سالهای ١٣۴٢ و ١٣۴٩  مورد بهره برداری قرار گرفته اند و منبع تامین آب تصفیه خانه شماره دو، رودخانه کرج و سد طالقان بوده که پس از عبور از محل آبگیر بیلقان و حذف ذرات معلق درشت و پیش کلرزنی (به دلیل امکان زمان ماند بالا و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب) پس از طی مسافت ٣٣ کیلومتر از طریق دو لوله بتنی با قطر ٢٠٠٠ میلی متر به محل تصفیه خانه آب وارد می شود.

مشاور سرالکساندر گیپ
طراح و پیمانکار  شرکت دگرمونت فرانسه
سال بهره برداری  ١٣۴٢ و ١٣۴٩
ظرفیت طراحی ٨ مترمکعب در ثانیه
نوع زلال سازها پولساتور
نوع صافی ْGravity Rapid Sand
  ماده منعقد کننده کلرورفریک
ماده تنظیم کنندهpH شیرآهک
 ماده ضدعفونی کننده  کلر

 

تصفیه خانه آب شماره ٣ و ۴ (تهرانپارس)

تصفیه خانه آب

تصفیه خانه های سوم و چهارم در شمال شرقی تهران در بلوار شهید عباسپور، در ابتدای شهرک حکیمیه واقع شده اند. تصفیه خانه آب شماره ٣ در سال ١٣۴۶ و تصفیه خانه آب شماره ۴ در سال ١٣۶٣ هجری ـ شمسی هر کدام با ظرفیت طراحی ۴ مترمکعب در ثانیه به بهره برداری رسیده است. آب خام ورودی از سد لتیان و از طریق تونل تلو به طول حدود ١٠ کیلومتر و قطر ٧/٢ متر از سد لتیان انتقال می یابد که پس از انجام فرآیندهای مختلف تصفیه (فیزیکی ـ شیمیایی)، آب مناطق شرق و بخشهایی از شمال و مرکز و جنوب شهر تهران را تامین می کند.

 

موضوع تصفیه خانه آب شماره سه تصفیه خانه آب شماره چهار
مشاور سرالکساندر گیپ سرالکساندر گیپ
طراح و پیمانکار  شرکت دگرمونت فرانسه  شرکت دگرمونت فرانسه
سال بهره برداری ١٣۴۶ ١٣۶٣
ظرفیت  ۴ مترمکعب در ثانیه ۴ مترمکعب در ثانیه
نوع زلال سازها پولساتور پولساتور
نوع صافی ْGravity Rapid Sand ْGravity Rapid Sand
ماده منعقد کننده  کلرورفریک  کلرورفریک
ماده تنظیم کننده pH شیرآهک  شیرآهک
ماده ضدعفونی کننده کلر  کلر

 

تصفیه خانه آب شماره پنج

تصفیه خانه آب

تصفیه خانه آب پنجم در شمال شرق شهر تهران قرارداد این تصفیه خانه در سال ١٣٨٣ مورد بهره بدراری قرار گرفته است. منبع تامین آب این تصفیه خانه آب سد لار است که بعد از طی مسافتی به طول تقریبی ۴٠ کیلومتر وارد تونلی به قطر  میلی متر ٣۶٠٠ شده و وارد تصفیه خانه می شود. در این تصفیه خانه تصفیه آب از نوع فیزیکی و شیمیایی است و عوامل آلاینده از این طریق حذف می شوند. کانال آب خام به طول ٢۶/٣٨ متر و به عرض ۶-۵/٩ متر و به عمق ۴-٨/۶ متر بعد از تونل احداث شده است. در ورودی آب به تصفیه خانه کلرزنی اولیه به منظور از بین بردن ارگانیسمهای بیماری زا و اصلاح نسبی رنگ و بو و طعم آب خام انجام می گیرد.

تصفیه خانه پنجم مجهز به بهترین تکنولوژی کنترل فرآیند می باشد. کلیه قسمتها، شیرآلات، گیتها، الکتروموتورها، پمپها و … از طریق سیستم PLC (کنترل هوشمند) قابل کنترل، برنامه ریزی و بهره برداری می باشند و اطلاعات موردنیاز واحد بهره برداری از طریق پلاسماهای واقع در اطاق کنترل، قابل بررسی، مشاهده و اقدام می باشد.

مشاور  شرکت مشاور طوس آب
پیمانکار ساختمانی  پیمان آب گستر
پیمانکار تجهیزات  شرکت ماشین سازی ویژه
سال بهره برداری ١٣٨٣
ظرفیت طراحی  ۵/٧  مترمکعب در ثانیه
  ماده منعقد کننده کلرورفریک
ماده منعقدکننده و تنظیم کننده pH  شیرآهک
ماده ضدعفونی کننده  کلر

به اشتراک گذاری این مطلب