سیستم DAF

تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

سیستم DAF

سیستم DAF
سیستم DAF : سیستم شناورسازی با هوای فشرده سیستم DAF جهت جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب به ویژه ذرات روغن مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه عملکرد این سیستم بدین صورت است که ابتدا در مخزنی هوا با آب کاملاً مخلوط گردیده و سپس بافشار وارد تانک DAF می گردد. حبابهای بسیار ریز تشکیل شده با سرعت به سمت بالا حرکت کرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور می سازد. لذا جاروکننده سطحی (Scraper) ذرات را از سطح آب جمع نموده و به مخزن جمع آوری لجن منتقل می نماید.
در صورتی که ذرات نفتی دارای قطر بالاتر از یک میلیمتر و دمای فاضلاب پائین تر از 40 درجه سانتیگراد باشد از سیستمهای شناور سازی ثقلی (Gravity Separators)  استفاده می شود که در این خصوص می توان به سیستمDAF) Dissolved Air Floatation) اشاره نمود که راندمان حذف بالای 95% را دارد که با تمهیدات خاصی می توان آنرا افزایش داد. همچنین خاطر نشان می سازد میزان غلظت موثر اگر بیش از 150 mg/L باشد، قبل از سیستم DAF از API‌ استفاده می کنیم که راندمان را افزایش دهد. از نظر تئوری فرآیند جداسازی در جدا کننده های ثقلی بوسیله قانون استوکس در غیاب جریان توربولانسی و جریانهای گردشی پیش بینی می شود. بنابراین در عمل، بازدهی جدا کننده ثقلی بستگی به طراحی دقیق هیدرولیک جدا کننده و زمان ماند پساب دارد.

در سیستم DAF ابتدا هوا در اثر فشار حل شده و سپس به آن اجازه داده می شود تا بصورت حبابهای نسبتاً ریز در فشار اتمسفری تشکیل هسته دهد. در سیستم استاندارد IAF پره های همزن با دور بالا سبب تولید حبابهای هوا در داخل سوسپانسیون شده و نسبت به DAF ، حبابهای بزرگتری(حتی تا قطر1000میکرومتر) به وجود می آورند. کینتیک شناورسازی با هوا در روش IAF  بسیار سریع بوده و نتیجه آن زمان ماند نسبتاً کوتاه(5 دقیقه یا کمتر) همراه با کاهش ابعاد تجهیزات است.

در سیستم DAF معمولاً مواد شیمیایی قبل از تجهیزات DAF در داخل مخزنی اضافه شده و با پساب مخلوط می شوند. در سیستم IAF مواد شیمیایی درست قبل از اولین سلول شناوری به پساب اضافه شده و انرژی لازم برای اختلاط با جریان تند در داخل این سلول تأمین می شود.

به اشتراک گذاری این مطلب