سیستم بازیابی بخار

تصفیه آب

سیستم بازیابی بخار

سیستم بازیابی بخار – بنزینی که در پالایشگاه ها تولید می شود ترکیبی از هیدروکربنهای نفتی اعم از پارافینها ، اولفینها و آروماتیکها با مشخصات فیزیکی تقریبی (دانسیته 76/0 کیلوگرم/لیتر ، ویسکوزیته : 1cst در 20- درجه سانتی گراد و نقطه انجماد : 60- درجه سانتی گراد تا 70- درجه سانتی گراد) می‌باشد. ترکیبات بنزین دارای نقطه جوش متفاوت (در محدوده 30 درجه سانتی گراد تا 225 درجه سانتی گراد) بوده و عناصری مانند بوتان و پنتان موجود در آن اساساً در شرایط محیطی بصورت گاز می‌باشند.

مجموع شرایط فوق پدیده‌ای با شرایط بخار بنزین را بوجود می‌آورد که بعنوان یک منبع آلاینده مهم تلقی می‌گردد. با توجه به آن که ترکیبات هیدروکربنی، سمی و فرار بوده و تمایل زیادی در جهت ترکیب با عناصر و مواد دیگر دارند ، انتشار آنها در محیط ، ترکیبات جدیدی را بوجود آورده و همچنین اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی ، زیست محیطی و اقتصادی را بدنبال خواهند داشت .

اثرات مخرب فیزیولوژیکی :

ترکیبات عالی فرار ناشی از تبخیر بنزین برای سلامتی انسان مخاطراتی را ایجاد کرده که با توجه به نحوه تماس آنها با بدن انسان، اثرگذاری متفاوتی را در بر خواهند داشت. از جمله می توان به عکس‌العمل سیستم مرکزی اعصاب مانند : (گیجی ، سردرد و از دست دادن حافظه کوتاه مدت) ، تحریک چشم ، بینی و گلو ، تاثیر بر روی سیستم تنفسی ، جهش ژنیتکی و در نتیجه تولد نوزادان نارس اشاره نمود.

اثرات مخرب زیست محیطی :

انتشار آلاینده‌های ناشی از “تبخیر بنزین” در اتمسفر، اثرات مخرب زیست‌محیطی را در برداشته که عبارتند از: ایجاد “بارانهای اسیدی” ، ایجاد پدیده “مه دود” فتوشیمیایی ، ایجاد “تغییرات اقلیم جهانی” (مانند افزایش دمای کره زمین و آسیب رساندن به لایه ازن).

اثرات مخرب اقتصادی :

با در نظر گرفتن استحصال بخار بنزین (که تقریباً برابر 5/1 لیترمایع از هر 1 مترمکعب بخار اشباع می‌باشد) و الگوی مصرف بنزین در ایران ، با توجه به سه بار تولید بخار در طی مراحل بارگیری در مرکز تولید ، انتقال بنزین در جایگاه و انتقال بنزین در خودرو ، حال با در نظر گرفتن بهای واقعی بنزین مشاهده می‌گردد که نه تنها مبلغی هنگفتی در سال از طریق تبخیر بنزین تلف گردیده ، بلکه بررسی‌ها نمایانگر ایجاد صدمات زیست‌محیطی و فیزیولوژیکی آنها با هزینه‌ای هنگفت میلیاردی در سال بوده است ، همچنین باید توجه کرد که این بنزین که در مجاورت با اکسیژن تبخیر می شود نا خواسته از سهم مردم است که به هوا می رود.

در بررسی روشهای کنترل و کاهش تلفات تبخیری بنزین از خودرو ، کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که کاهش فراریت بنزین باعث کاهش میزان تبخیر و در نتیجه کاهش تلفات تبخیری می شود. افزودن الکل یا MTBE به بنزین باعث کاهش تلفات تبخیری و نشر هیدروکربن می شود.

البته افزودن مواد اکسیژن دار ، بیشتر برای بهبود عملکرد موتور هنگام استفاده از بنزین بدون سرب برای کاهش نسبت هوا به سوخت و نشر منواکسید کربن است. ولی در عین حال موجب کاهش تلفات تبخیری بنزین و نشر هیدروکربن می شود.

در روش دیگری بازیابی بخار ات بنزین صورت می گیرد ، در این روش بازگشت بخارات داخل باک بنزین خودرو به مخزن زیرزمینی جایگاه در حین عمل سوختگیری انجام می شود.لازمه بازیابی بخار به این روش قرار گرفتن یک سیستم آب بندی محکم در فصل مشترک نازل سوختگیری جایگاه و باک اتومبیل بوده که بخارات بنزین داخل باک در حین سوختگیری از طریق یک خط بازگشت بخار به مخزن زیرزمینی جایگاه انتقال داده شوند.در صورتی که میزان بخارات زیاد نباشد ، با این روش می توان میزان تلفات را به صفر رساند.

تصفیه آب

به اشتراک گذاری این مطلب