راه اندازی پروژه تصفیه آب فولاد سرمد

تصفیه آب

راه اندازی پروژه تصفیه آب فولاد سرمد

راه اندازی پروژه تصفیه آب چاه فولاد سرمد ابرکوه

در تاریخ دوازدهم دی ماه 1395 استارت و راه اندازی اتوماتیک پروژه تصفیه آب سرمد ابرکوه با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت با حضور تیم مهندسی و عوامل اجرایی پروژه و مدیر عامل محترم شرکت آبسان زلال، جناب آقای مهندس محسنی و کارفرما و مشاور محترم به انجام رسید.

بعد از چند ماه کوشش بی وقفه و شبانه روزی، پروژه تصفیه آب سرمد ابرکوه در موعد مقرر با رضایت کامل به کارفرما و مشاور محترم تحویل داده شد.

تشکر ویژه از تمامی عوامل اجرایی و تدارکات و تیم مهندسی پروژه تصفیه آب فولاد سرمد که زحمات زیادی را برای استارت اتوماتیک پروژه متحمل شدند.

به امید موفقیت های بیشتر و سربلندی ایران عزیز…