سیستم اسمز معکوس با راندمان بالا

اسمز معکوس hero

سیستم اسمز معکوس با راندمان بالا

اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس با راندمان بالا (High Efficiency Reverse osmosis or HERO ) یک تکنولوژی RO می باشد که ، به صورت ویژه برای تصفیه آب های با میزان سیلس بالا و یا تصفیه پسابهای سخت طراحی شده است.

با جلوگیری موثر از تشکیل رسوب و گرفتگی در این روش ، سیستم میزان ریکاوری بالاتر و مزایای بهره برداری  بیشتری را در اختیار کارفرما قرار می دهد. این فرایند کارائی موثری از خود در تصفیه بلودان برج های خنک کننده نشان داده است.

سیستم HERO قابلیت کاربرد به عنوان کمک کننده در کاهش هزینه های سیستم های ZLD را دارا می باشد. زیرا با این روش می توان میزان پساب را به حداقل رساند و از این رو ظرفیت سیستم های تبخیری سیستم ZLD را کاهش داده که به تبع آن هزینه ها نیز کاهش می یابند.

این فرایند شامل سه مرحله اساسی می باشد: حذف سختی و ذرات جامد معلق ، حذف دی اکسید کربن ، افزایش Ph ورودی به سیستم اسمز معکوس

 

کاربردهای سیستم HERO

 • سورس های آب با میزان سلیس بالا
 • تصفیه و بازیابی آب بلودان برجهای خنک کننده
 •  تصفیه ثالثیه پساب و استفاده مجدد از آن
 • آبهایی با مشکلات بیولوژیکی و TOC بالا
 •  استفاده مجدد و بازگردانی آبهای صنعتی
 • ارتقاء سیستم های موجود

 

مزایای سیستم HERO

 • بیش از 90% ریکاوری
 • میزان بالای دفع نمک
 • فلاکس بالای طراحی و میزان فضای کمتر
 • کاهش گرفتگی غشا و هزینه های تعمیرات
 • هزینه های عملیاتی کمتر
 • کاهش دفعات شستشوی دوره ای سیستم (CIP)

به اشتراک گذاری این مطلب