بازیابی 100% پساب (ZLD)

بازیابی پساب

بازیابی 100% پساب (ZLD)

بازیابی پساب

بازیابی پساب : سیستم های تخلیه صفر مایع (ZERO LIQUID DISCHARGE) به مفهوم بازیافت 100% آب از پساب می­باشند که شامل تغلیظ کننده­های پساب و کریستالایزرها بوده که اساس کار آنها تبخیر با استفاده از انرژی حرارتی و تبدیل پساب به آب خالص و نمک جامد بوده که این نمک را می توان دفن نموده و یا از آن استفاده های مفید کرد.

امروزه قوانین محیط زیستی و مشکلات کمبود آب ، صنایع مختلف را به استفاده از این روش سوق داده است. با ترکیب سیستم های ZLD با روش های غشائی می توان در ابتدا میزان پساب را کاهش داد و در مرحله­ ای که دیگر امکان تغلیظ بیشتر توسط سیستم­های غشائی امکان­پذیر نمی­ باشد از سیستمهای تبخیری استفاده نموده تا مابقی پساب را بازیافت نموده و سیستم ZLD را مقرون به صرفه تر نمود.

بازیابی پساب

بازیابی پساب

آب شیرین کن

بازیابی پساب

به اشتراک گذاری این مطلب