راه اندازی پروژه بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان

بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان
بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان
بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان

راه اندازی پروژه بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان

پالایشگاه نفت اصفهان، پروژه بهینه سازی واحد بازیافت آب به روش EPC – بازیابی پساب

پروژه بهینه سازی واحد بازیافت آب پالایشگاه نفت اصفهان – بازیابی پساب – با تلاش شبانه روزی متخصصان شرکت آبسان روز یکشنبه 23 خرداد ماه 1395 با حضور کارفرما، مدیر پروژه و جمعی از مهندسین شرکت راه اندازی شد. پروژه بازیابی پساب پالایشگاه نفت اصفهان با کار تیمی موفق متخصصان شرکت آبسان زلال در زمانی زودتر از ۵ ماه به اتمام رسید که نتیجه آن کسب رضایت کارفرمای پروژه بود.