ساخت Pilot Plant

ساخت Pilot Plant

pilot plant

محاسبه ، طراحی و ساخت انواع Pilot Plant – پایلوت پلنت های – آزمایشگاهی در ظرفیت های مختلف بصورت کامل و با کلیه تجهیزات در یک واحد آزمایشگاهی کوچک ولی کاملا مشابه با واحد صنعتی انجام می گردد تا از تلف شدن مواد اولیه گران قیمت جلوگیری شده و در وقت و هزینه صرفه جویی گردد. طراحی و محاسبات ساخت هر واحد پایلوت پلنت با در نظر گرفتن ملاحظات فنی مربوط به کوچک کردن به مقیاس (Scale Down)، انجام می شود. طراحی و ساخت دقیق اینگونه پایلوت پلنت ها تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت تولید و همچنین جلوگیری از تلفات مواد اولیه و انرژی و البته تلفات هزینه ای دارد .

این موارد در پایلوت پلنت ها به بالا بردن راندمان حذف در حجم مشخصی از فاضلاب کمک می کند و می تواند در سایت و یا در آزمایشگاه انجام شود.
– آنالیز مشخصات کیفی فاضلاب
– آنالیز مواد مغذی/ تعیین و ارائه پیشنهاد دوز مواد مغذی
– آزمون سمیت هوازی/ بی هوازی
– آزمون قابلیت تجزیه بیولوژیکی هوازی/ بی هوازی
– آزمون فعالیت بیومس
– آزمون کیفیت بیومس
– آزمایش های پایلوت – پلنت هوازی / بی هوازی (در آزمایشگاه/ در محل)

به اشتراک گذاری این مطلب