احیا TEG

احیا TEG

تصفیه خانه

احیا TEG ،نم زدایی یا رطوبت زدایی یکی از مراحل پالایش گاز طبیعی است.پس از تفکیک نفت با گاز، مقداری آب آزاد همراه با گاز طبیعی وجود دارد که بیشتر آن توسط روش های جداسازی ساده در سر چاه یا در نزدیکی آن از گاز جدا می‌‌شود.در حالیکه بخار آب موجود در محلول گاز میبایست طی فرایندی بسیار پیچیده تحت عنوان عملیات نم‌زدایی و یا رطوبت‌زدایی از گازطبیعی تفکیک گردند. در این فرایند بخار آب متراکم و موجود در سطح توسط ماده نم ‌زدا جذب و جمع آوری می‌گردد.

در این فرایند، یک مایع نم زدای خشک کننده برای جذب بخار آب از جریان گاز استفاده می شود.گلایکول، ماده اصلی در این فرایند، شباهت شیمیایی به آب دارد. این بدین معناست که وقتی در تماس با یک جریان گازطبیعی حاوی آب قرار می گیرد، گلایکول آب را از جریان گاز می رباید.اساسا نم زدایی گلایکول شامل استفاده از حلال گلایکول معمولا دی اتیل گلایکول یا تری اتیل گلایکول می باشد که در یک تماس دهنده با جریان گاز مرطوب تماس پیدا می کند. حلال گلایکول آب را از گاز مرطوب جذب می کند.

  •  DEG= دی اتیل گلایکول
  •  TEG= تری اتیل گلایکول
  •  MEG= منو اتیل گلایکول

 

احیا TEG

احیا TEG

حلال گلایکول به همراه تمام آبی که از گازطبیعی جذب کرده است از میان یک دیگ بخار تخصص یافته ،که به منظور بخار کردن آب باقیمانده طراحی شده است، عبور می کند .وقتی آب موجود در این دیگ بخار به حرارت 212درجه فارنهایت می رسد بخار می شود، در حالی که گلایکول تا 400 درجه فارنهایت بخار نمی شود. این تفاوت درجه جوش جدا کردن آب از محلول گلایکول را آسان می سازد و امکان استفاده دوباره از آن در فرایند نم زدایی را فراهم می کند.

به اشتراک گذاری این مطلب