پروژه سیتی سنتر شرکت آبسان زلال

city center project

پروژه سیتی سنتر شرکت آبسان زلال

پروژه City Center شرکت آبسان زلال در قالب بازیابی پساب و طراحی سیستم DAF و Reuse به ترتیب با ظرفیت های 200 متر مکعب بر روز و 800 متر مکعب بر روز در شهر اصفهان توسط مهندسین خبره شرکت آبسان زلال با بهره وری از بهترین تجهیزات و امکانات در حال انجام می باشد و تا کنون به فاز های Reuse به فاز بهره برداری و DAF به فاز نصب و راه اندازی رسیده است.


به اشتراک گذاری این مطلب