احیا MEG

احیا MEG

احیا MEG

تصفیه خانه

احیا MEG

احیا MEG ،ماده MEG (Mono Ethylene Glycol) به منظور جلوگیری از هیدراته شدن گاز ترش استحصالی و یخ بستن لوله های انتقال گاز از دریا بهمراه مواد پیشگیری کننده از خوردگی، در محل سکو در دریا به خط تزریق می شود تا آب را در خود حل کند.MEG Regeneration جداسازی آب از MEG و احیا MEG و بازگشت دوباره آن به فرایند می باشد.

احیا MEG

به اشتراک گذاری این مطلب