تصفیه آب صنعتی

تاریخچه تصفیه آب

تصفیه آب مهمترین دستاورد بشر در قرن بیستم در جهت حفظ و اعتلای بهداشت عمومی به شمار می رود. بسیاری از روشهای تصفیه آب که امروزه در تصفیه خانه آب مورد استفاده قرار می گیرند ، صدها و گاه هزارها سال است که بکار می روند. با این حال روشهای جدیدتر تصفیه آب نظیر اسمز معکوس استفاده از کربن فعال و غیره نیز در بسیاری تصفیه خانه های آب مدرن مورد بهره برداری قرار گرفته اند. چنین روشهای نوینی در تصفیه آب و تصفیه آب صنعتی با کشف آلودگی های جدید و پیچیده تر در آب بیش از پیش مورد توجه قرار خواهندگرفت…


تصفیه آب

هنگام راه­ اندازی یک سیستم جدید تصفیه آب و تصفیه آب صنعتی ، زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. غالباً نمایندگان کارخانه‌ها، با محدودیت زمانی برای راه اندازی سیستم تصفیه آب مواجه می شوند. هماهنگی صحیح در مورد اتفاقات احتمالی حین راه اندازی موجب می‌شود که هر کس به بهترین نحو ممکن از زمان استفاده کند.باید طوری برنامه­ ریزی شود که بعد از راه­ اندازی سیستم تصفیه آب اسمز معکوس ، سیستم برای همیشه در سرویس باشد. متأسفانه در مورد سیستمهای جدید تصفیه آب مرسوم است که بعد از راه اندازی برای مدت طولانی سیستم آب شیرین کن در سرویس قرار نمی گیرد…


فرآیندهای تصفیه آب

جهت تصفیه آب های سطحی معمولا در ابتدا آب را از طریق واحدی به نام آبگیر از منبع برداشت نموده و آن را به تصفیه خانه آب  انتقال می دهند. آبگیر معمولا یک واحد ساختمانی یا یک ساختمان بتنی است که در سیستم تصفیه آب برای تامین آب آرام و عاری از مواد شناور با کیفیت بهتر از منبع آب استفاده می شود. آب فراهم شده از طریق آبگیر در مقایسه با منبع اصلی صافتر است و کیفیت بهتری دارد. به همین دلیل محل آبگیر باید در بالادست جریانهای آبی شهری باشد و هیچ گاه نباید در محل های با جریان گردابی سیلابی قرار گیرد…


مراحل مختلف تصفیه آب

تصفیه آب صنعتی : فرآیندهایی که برای تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرند، بستگی به کیفیت آب منبع انتخاب شده دارند. بیشتر آبهای زیرزمینی صاف و عاری از عوامل بیماری زا و هم چنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد آلی هستند. این قبیل آبها را می توان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگیری از آلودگی شبکه های توزیع، در سیستم های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار داد. اما ممکن است بعضی از آبهای زیر زمینی حاوی مقادیر زیادی از جامدات محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن، منگنز و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در صورت به فرآیندهای پیچیده تری جهت تصفیه آب نیاز می باشد.


بررسی روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

برای میکروب زدایی و تصفیه آب ، در تصفیه خانه های شهری کلر به آب افزوده می شود .کلر و ترکیبات آن برای ضدعفونی آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها برای تصفیه آب به آب اضافه می گردد. در سال های اخیر تحقیقات به عمل آمده نشان داده اند که مواد آلی موجود در آب با کلر ترکیب شده و ایجاد تری هالومتان ها، کلرات و سایر ترکیبات جانبی مضر و سمی می نمایند که باعث بروز انواع بیماری های صعب العلاج در انسان می گردند. فلزات سنگین از طریق نفوذ پساب صنعتی در آب آشامیدنی به انسان منتقل می شوند .فلزات سنگین با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع که منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولید گردیده است.