تصفیه خانه آب صنعتی

تصفیه آب در پتروشیمی ها

تصفیه خانه آب صنعتی

تصفیه خانه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی می تواند به منظور کاهش املاح و نمک های موجود در آب و سختی زدایی آب جهت فرایند های بویلرها و سیستم های حرارتی برودتی همانند کولینگ ها به صورت اصلی ترین فرایند تصفیه آب صنعتی در تصفیه خانه آب صنعتی در اولویت قرار گیرد.

بطوری که در روش های تصفیه صنعتی آب امکان کنترل مکانیزم هایی همچون PH آب و میزان اکسیژن محلول در آب با سیستم های تزریق مواد ضد رسوب و خوردگی در فرایند کنترل و مراقبت نمود.

در تصفیه خانه آب صنعتی و در فرآیند تصفیه آب صنعتی شاهد حذف نمک های محلول از آب به صورت کاملا فیزیکی خواهیم بود ، تئوری انحلال و انتشار آب درتصفیه آب صنعتی در انواع سیستم های آب از نوع سطحی ، رودخانه ، چاه ، دریایی کاملا صدق می نماید فیلتر های تصفیه آب صنعتی به نام ممبران های صنعتی نقش بسزایی در کنترل نمک های محلول در آب را در تصفیه خانه آب صنعتی خواهند داشت این ممبران ها با Flux Permeate مدل های مختلف قایل ارائه و طراحی می باشند. فرآیند تصفیه آب صنعتی در تصفیه خانه آب صنعتی به روش های فیزیکی منجر به نمک زدایی آب های شور و کاهش عوامل میکروبی می گردد.

تصفیه آب در تصفیه خانه آب صنعتی از طریق فیلتر های شنی و فیلتر های کربنی و پس از سپری کردن یکسری از فیلتر های مخصوص و فیلتر ممبران صنعتی ممبران BW-RO و ممبران SW-RO به روش مکانیزه اسمز معکوس و سبک سازی و شفاف سازی آب خام و آماده نمودن آب تصفیه شده برای مصارف صنعتی انجام می گیرد.

به اشتراک گذاری این مطلب