گالری

فولاد مبارکه اصفهان

آب شیرین کن

فولاد سرمد

آب شیرین کن

پتروشیمی انتخاب

آب شیرین کن

پالایشگاه نفت اصفهان

اولترافیلتراسیون

چادرملو

تصفیه آب

سیستمهایHERO اسمز معکوس باریکاوری بالا(۳)- مهندس سلمانی، اولین سمپوزیوم سیستم های تصفیه آب و بازیافت پساب های صنعتی و بهداشتی ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۴

سیستمهایHERO اسمز معکوس باریکاوری بالا(۲)- مهندس سلمانی، اولین سمپوزیوم سیستم های تصفیه آب و بازیافت پساب های صنعتی و بهداشتی ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۴

سیستمهایHERO اسمز معکوس باریکاوری بالا(۱)- مهندس سلمانی، اولین سمپوزیوم سیستم های تصفیه آب و بازیافت پساب های صنعتی و بهداشتی ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۴

سخنرانی رئیس هیئت مدیره آبسان زلال – مهندس محمد محسنی، اولین سمپوزیوم سیستم های تصفیه آب و بازیافت پساب های صنعتی و بهداشتی ۸ و ۹ آذر ماه ۱۳۹۴

اسمز معکوس

تفاوت های سیستم اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

نحوه طراحی و عملکرد کلاریفایرها