کنترل نقطه شبنم

تصفیه آب

کنترل نقطه شبنم

کنترل نقطه شبنم ،میدانیم هوا همواره حاوی مقدار متغییری بخار آب است و نقطه شبنم نشان دهنده میزان رطوبت موجود در هوا است. به این جهت هر چقدر مقدار نقطه شبنم بیشتر باشد نشان دهنده این است که برای یک درجه حرارت معین، هوا رطوبت بیشتری را در خود جای داده است و از ان طرف هم نقطه شبنم هوای مرطوبت بیشتر از نقطه شبنم هوای خشک است.

درجه حرارت نقطه شبنم درجه حرارتی است که درآن دما ( با فشار ثابت و میران بخار ثابت ) بخار سرد شده و به حالت اشباع می رسد. این رسیدن به حالت اشباع هنگامی اتفاق می افتد که هوا بیشترین مقدار بخار آب را در خود نگه می دارد.
برای اندازه گیری ابتدایی نقطه شبنم یک ظرف که جداره خارجی آن کاملاً صیقلی باشد، اختیار کرده و مخلوط آب و یخ در آن قرار می‌دهیم. هرگاه روی جدار خارجی ظرف با هوای مورد نظر در تماس است. به تدریج ذرات بخار آب به صورت مایع (شبنم) پیدا شده، در دمای آب را بوسیله دماسنج تعیین می‌کنیم این دما درجه اشباع یا نقطه شبنم است.

تصفیه آب

تنظیم نقطه شبنم

یکی از وظایف اصلی و مهم پالایشگاه ها در فرآیندپالایش گاز، تنظیم نقطه شبنم است بدین معنی که اگر ما گاز تولیدی را بدون انجام این مرحله روانه خطوط سراسری کنیم در اثر افت دما، قطرات هیدروکربورهای سنگین همراه با گاز، با آب موجود در گاز تشکیل ماده ای بلوری و سخت به نام هیدرات می دهند. این هیدرات ها در کف خط لوله قرار گرفته و به مرور زمان بلورهای آنها رشد می کند به طوری که قادرند حتی سطح مقطع خطوط لوله 56 اینچ را کم کرده و افت فشار و دبی را سبب شوند. رشد این بلورها در مواردی سبب گرفتگی کامل خط و انفجار نیز می شود. بنابراین برای جلوگیری از تشکیل هیدرات ها در خطوط لوله ،گاز خروجی از ردیف های شیرین سازی را با روشهای مختلفی سرد می کنند و دمای آن را به حدود 17- درجه سانتیگراد می رسانند.

میدانیم هوا همواره حاوی مقدار متغییری بخار آب است و نقطه شبنم نشان دهنده میزان رطوبت موجود در هوا است. به این جهت هر چقدر مقدار نقطه شبنم بیشتر باشد نشان دهنده این است که برای یک درجه حرارت معین، هوا رطوبت بیشتری را در خود جای داده است و از ان طرف هم نقطه شبنم هوای مرطوبت بیشتر از نقطه شبنم هوای خشک است.

به اشتراک گذاری این مطلب