Nutshell Filter حذف روغن از آب

تصفیه آب و تصفیه فاضلاب

Nutshell Filter حذف روغن از آب

حذف روغن

Nutshell Filter حذف روغن از آب

جداسازی همزمان ذرات جامد معلق و روغن از آب توسط یک فیلتر (Nutshell Filter – حذف روغن از آب )

کارایی بالا + سادگی = هزینه های پایین تر!

این تکنولوژی در زمره تکنولوژی های نوین برای حذف هیدروکربن های مایع و ذرات جامد از آب می باشد. محیط داخلی این فیلترها ترکیبی از Coalescent و تکنولوژی جداسازی ذرات معلق جامد می باشد. کاربرد معمول آن تصفیه آب تولید شده در واحدهای روغنی و نفتی برای حصول آبی با کیفیت بالا جهت تزریق دوباره و استفاده مجدد آب در داخل واحد می باشد. این فیلترها همچنین در صنایع فولاد، تصفیه پساب در پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی نیز کاربرد دارند. در تحت شرایط عملیاتی نرمال، این فیلتر توانایی کاهش ذرات جامد معلق (TSS) را به میزان 95 الی 98 درصد و هیدروکربن های نامحلول را به میزان 90 الی 95 درصد، دارا می باشد. تکنولوژی های قبلی موجود برای حذف روغن گاهاً استانداردهای مورد نیاز برای آب خروجی را همانند این فیلترها فراهم نمی کنند.

Nutshell فیلترها اغلب بعنوان تصفیه ثالثیه مورد استفاده قرار می گیرند (یا برایWater Polishing یا Condensate Deoiling) و به همین علت در پایین دست جریان بعد از سایر تجهیزات از قبیل هیدروسیکلون های روغن زدا یا واحدهای فلوتاسیون گاز (IGF) جهت حذف روغن از آب قرار می گیرند.

Nutshell Filter water treatment

توضیح فرآیند Nutshell Filter حذف روغن از آب

آب حاوی روغن وارد وسل شده و توسط پخش کننده ها بگونه ای پخش می شود که مایع ورودی در تمام سطح وسل جریان یابد. در حین عبور مایع ورودی از میان محیط داخلی این فیلتر، روغن موجود جذب محیط داخلی فیلتر شده و آب تصفیه شده از فیلتر خارج می شود. این فیلترها همچنین این توانایی را دارند که ذرات جامد تا زیر 3 میکرون را حذف نمایند. با گذر زمان ذرات روغن و ذرات جامد ریز در داخل محیط فیلتر تجمع یافته و نیاز به شستشوی معکوس این فیلتر برای تخلیه محتوای روغن و ذرات جامد می باشد.

مزایای Nutshell Filter

  • هزینه عملیاتی پایین
  • فلاکس جریان عبوری بالا
  • میزان آب شستشوی پایین و در نتیجه حجم پایین تانک برای آب شستشو
  • سیالیت کامل بستر فیلتر
  • سیکل شستشوی معکوس کوتاه (11 تا 15 دقیقه)

Nutshell Filter تصفیه آب

به این نکته توجه شود که در زمان احیای فیلتر، فیلتر از شرایط عملیاتی خارج شده و در این حالت برای داشتن سیکل کاری پیوسته توصیه می شود که یک بستر جانشین (Standby) برای فیلتر در نظر گرفته شود. طراحی بهینه کاملاً وابسته به نیازهای کارفرما و سایت مربوطه می باشد.

Nutshell Filter تصفیه آب

الف) فیلتراسیون

در طول سیکل فیلتراسیون، خوراک ورودی از شیر A وارد شده و وارد قسمت بالایی وسل می گردد. جریان ورودی از میان محیط داخل فیلتر عبور کرده و روغن وذرات جامد آن حذف می گردند. آب تصفیه شده از طریق شیر E خارج می گردد. شیر مجرایی به اتمسفر (F) در طول عملیات فیلتراسیون باز می ماند تا هرگونه گاز یا بخارات روغن را از بالای وسل خارج کند.

ب) تمیز کردن محیط فیلتر

1.سیال سازی بستر (Fluidization)
در گام اول شیرهای E و F باید بسته شوند. بعد از 10 ثانیه شیر A بسته شده و شیر B باز می شود. و Power Head بالای وسل روشن می گردد. مایع داخل وسل از میان سیال ساز Power Head عبور کرده و پس از عبور از Scrubber از طریق نازل به داخل وسل باز می گردد. سیال از میان نازل تزریق شده و داخل بستر محیط شده و یک مخلوط یکنواختی از آب، جامدات و هیدروکربن ها و محیط می سازد. این مخلوط سپس از میان سیال ساز Power Head عبور کرده و در اثر تنش برشی ایجاد شده ذرات جامد و روغن از محیط فیلتر جدا می شوند.

2.تخلیه (Discharge):

زمانیکه بستر به حالت سیال در می آید، شیر C باز می شود و اجازه می دهد تا آب آلوده از میان غربال اسکرابر عبور کرده و وارد خط تخلیه گردد. این آب به وسیله آب ورودی از میان شیر B جایگزین شده و از پایین وسل (بخش Bottom Screens) بالا می رود. مخلوط آب-محیط بستر در ادامه از میان سیال ساز عبور کرده و به داخل وسل باز می گردد و آب آلوده پس از گذر از غربال از طریق خط تخلیه و شیر C خارج می شود.
این فرآیند مقدار زمانی بطول می انجامد (بطور معمول 10 دقیقه) که این مدت زمان بر روی PLC تعبیه شده در جعبه کنترل سِت می شود. پس از اینکه سطح آلودگی در داخل وسل تا میزان تقریبی 75% کاهش یافت، عملیات تخلیه تکمیل شده و شیر C بسته می شود. در گام بعدی Power Head خاموش می شود.

3.ته نشینی (Settling):

گام بعدی در احیای بستر فیلتر، سیکل ته نشینی می باشد که اجازه می دهد تا ذرات بستر ته نشین شوند. پس از خاموش شدن سیال ساز Power Head، محیط بستر به وسیله نیروی ثقلی ته نشین می شود. این امر تقریباً 1 دقیقه بطول می انجامد.

4.پاکسازی (Purge):

آخرین گام در سیکل تمیز سازی، پاکسازی خطوط و مستقر نمودن بستر در جای خود می باشد. لازم می باشد تا بستر به حالت فشرده در آمده و با پیکربندی مناسبی برای عملیات فیلتراسیون آماده گردد و سایر آلودگی های باقیمانده نیز از پایین وسل خارج گردند.

5.سیکل دوم فیلتراسیون:
پس از تکمیل عملیات احیاء، واحد برای قرارگیری در سیکل کاری آماده می گردد. و این امر با باز کردن شیر E و F و بستن شیر D صورت می گیرد.

به اشتراک گذاری این مطلب