تصفیه آب

شرکت آبسان زلال پیشرو در ارائه روشهای نوین و بهینه سازی روشهای معمول در تصفیه آب و آب شیرین کن می باشد.

تصفیه فاضلاب

ارائه روش های نوین غشائی در تصفیه فاضلاب به همراه روشهای متداول در تصفیه فاضلاب های شهری

پروژه ها

طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی انواع تصفیه خانه آب و تصفیه خانه فاضلاب خانگی و صنعتی